ประโยชน์ของเพลงกล่อมเด็ก
| Benefits of Lullabies

15 June 2022
LittleLot

เพลงกล่อมเด็ก (Lullaby) มีผลดีต่อเด็กๆ อย่างไรบ้าง?

การนอนเป็นช่วงเวลาที่สำคัญต่อพัฒนาการเด็กเป็นอย่างมาก นอกจากเรื่องพัฒนาการด้านร่างกายแล้ว ยังเป็นเวลาสำคัญในการพัฒนาสมองและสติปัญญาอีกด้วย

การสร้างกิจวัตรก่อนนอน (Bedtime routine) มีส่วนช่วยในการนอนหลับของเด็ก และยังทำให้เกิดเวลาครอบครัวและความทรงจำดีๆ ร่วมกัน ซึ่งนอกจากการอ่านนิทานด้วยกันแล้ว การเปิดหรือร้องเพลงกล่อมเด็กก็เป็นกิจกรรมที่จะช่วยเสริมสร้างเวลาคุณภาพเหล่านี้ได้อย่างดีเยี่ยม

เพลงกล่อมเด็ก หรือการกล่อมเด็กด้วยการร้องเพลง ถูกใช้กันทั่วโลกมาเนิ่นนานแต่โบราณ ซึ่งแม้จะต่างกันทางภาษา แต่ก็มีความคล้ายคลึงกันในแต่ละวัฒนธรรม และแม้แต่ในเพลงกล่อมเด็กสมัยใหม่ องค์ประกอบต่างๆ อย่างน้ำเสียง ทำนอง จังหวะ และการสร้างความผ่อนคลาย ก็ยังช่วยทำให้เด็กๆ เคลิ้มหลับได้ด้วยหัวใจและแก่นเดียวกัน


ช่วยปรับอารมณ์ สร้างสภาพแวดล้อมที่สงบ ผ่อนคลาย

ดนตรีแต่ละประเภทมีผลต่อสมองและอารมณ์ต่างกันไป ท่วงทำนองและจังหวะแกว่งไกว (Sway) ของเพลงกล่อมเด็กนั้นจะทำให้รู้สึกผ่อนคลาย ช่วยลดการเร้าหรือกระตุ้นอารมณ์ ทำให้เด็กสงบก่อนนอน


ช่วยลดความเครียดและวิตกกังวล

เพลงกล่อมเด็กช่วยลดสัญญาณของความเครียด ช่วยทำให้เด็กผ่อนคลายโดยการลดความเร็วของอัตราการเต้นของหัวใจ และทำให้การหายใจช้าลง สงบ และนิ่งขึ้น โดยไม่ได้มีผลแต่กับเด็กเท่านั้น แต่ยังช่วยคุณพ่อคุณแม่ผ่อนคลายไปพร้อมกันอีกด้วย!


ช่วยสร้างกิจวัตรก่อนนอน (Bedtime routine)

การร้องเพลงและฟังเพลงกล่อมเด็กด้วยกันก่อนนอนเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่คุณพ่อคุณแม่จะใช้สร้างกิจวัตรก่อนนอนของเด็กๆ โดยการเข้านอนเป็นเวลาอย่างสม่ำเสมอนั้นช่วยสร้างนิสัยการนอนที่ดี ซึ่งจะส่งผลดีกับเด็กในระยะยาว


เสริมพัฒนาการด้านภาษา ความจำ และสมาธิ

เพลงกล่อมเด็กส่วนใหญ่จะใช้ภาษาเข้าใจง่าย เด็กสามารถร้องตามได้และใช้เนื้อเพลงซ้ำไปมา เด็กๆ จึงได้ฝึกพัฒนาการทางด้านภาษาไปด้วย

สุดท้ายนี้เพลงกล่อมนอนที่ถูกเปิด ก็อาจจะไม่อบอุ่นหรือมีคุณค่าสำหรับเด็กๆ เท่าเสียงของคุณพ่อคุณแม่ที่ร้องเพลงให้เด็กๆ ฟังด้วยตัวเองนะคะ Have a good night!

อ้างอิงจาก
https://bit.ly/3aQc9FN
https://bit.ly/3aQc5G3

#LittleLot #ลิทเทิลล็อท #พัฒนาการเด็ก #lullaby #เพลงกล่อมเด็ก #ประโยชน์ของเพลงกล่อมเด็ก

< กลับสู่หน้ารวมบทความ